Soojuspumba seadustamine - Kodukliima

Soojuspumba seadustamine

Kuidas seadustada soojuspumpa? Soojuspumba paigaldamine on hoone tehnosüsteemide ümberehitamine, mille kohta tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis.
Ehitusteatis on riigilõivuvaba.
Ehitusteatise eelduseks on ehitusprojekti olemasolu.
Kui vajate abi ehitusteatise ja ehitusprojekti vormistamisel, siis saatke allpool väljatoodud dokumendid aadressile siim (ät) kodukliima.ee
Ehitus- ja kasutusteatise esitamine ning ehitusprojekti koostamine maksab 395 €.

Vajalikud dokumendid ja toimingud:
1.    Korteri puhul on esmajoones vajalik korteriühistu kirjalik nõusolek soojuspumba paigaldamiseks. Kaasomandis oleva kinnisasja puhul on tarvis lisaks kaasomaniku nõusolek.
2.    Peale sobiva soojuspumba väljavalimist tuleb valida soojuspumba sise- ja välisosa asukohad. Vajaliku seadme aitavad välja valida Kodukliima spetsialistid.
3.    Soojuspumba sise- ja välisosad tuleb kanda korruse plaanile ja hoone vaadetele. Soojuspumba osad kantakse tellija poolt esitatud plaanidele. Hinnas ei sisaldu korruse plaani ja vaadete ülesmõõdistamise tööd. Olemasolevad plaanid sobivad nii paberil kui ka digitaalsel kujul.
4.    Ehitusprojekt ei sisalda hoone/korteri muude andmete korrastamist/lisamist ehitusregistris.
5.    Peale soojuspumba paigaldamist on tarvis esitada kasutusteatis. Kasutusteatise eelduseks on elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon ja elektripaigaldise kontrollmõõtmiste aruanne ning ehitustööde päevik. Deklaratsioon ja kontrollmõõtmise aruanne ei sisaldu hinnas.
6.    Ehitustööde päevik ja kasutusteatise esitamine sisaldub hinnas.