Õhk-vesi soojuspumba hooldus ja remont - Kodukliima

Õhk-vesi soojuspumba hooldus ja remont

Seadmete pikema eluea tagamiseks on soovitatav neid regulaarselt hooldada. Meie tehnikud teostavad soojuspumpade, jahutusseadmete ja ventilatsioonisüsteemide hooldust. Oleme registreeritud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute (FOKA) registris, mis annab meile õiguse hooldada üle 3 kg külmaainet sisaldavaid süsteeme.

Õhk-vesi soojuspumba hooldus

Hoolduse käigus puhastatakse suruõhuga välisosa soojusvahetid, kontrollitakse külmaaine lekkeid, mõõdetakse rõhud ja pingutatakse üle elektriühendused. Soojuspumba sisosal puhastatakse kütteringi filtrid, kontrollitakse tarbevee ja küttekandja lekkeid, ülerõhuklappide korrasolekut, paisupaagi vasturõhku. Hooldus kindlustab seadmele pikema eluea ning aitab avastada tekkivaid rikkeid.
Hoolduse maksumus seadmele on alates 98. Lisandub väljasõidu tasu 55. Kaugemal maakonnas asuvate seadmete puhul lisandub kilomeetritasu. Kütmiseks kasutatavad soojuspumbad on soovitatav hooldada enne kütteperioodi algust.