Ventilatsiooniseadme hooldus ja remont - Kodukliima

Ventilatsiooniseadme hooldus ja remont

Seadmete pikema eluea tagamiseks on soovitatav neid regulaarselt hooldada. Meie tehnikud teostavad soojuspumpade, jahutusseadmete ja ventilatsioonisüsteemide hooldust. Oleme registreeritud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute (FOKA) registris, mis annab meile õiguse hooldada üle 3 kg külmaainet sisaldavaid süsteeme.

Ventilatsiooniseadme hooldus

Soojustagastudega ventilatsiooniagregaadid kasutavad soojuse kinnipüüdmiseks soojusvahetit. Kuigi seade on kaitstud filtritega, satub aja jooksul tolmuosakesi soojusvaheti pinnale ja seadme sisse. Soojusvaheti ummistub ja seadme jõudlus langeb, kasvab elektrikulu ning väheneb kasutegur. Selle vältimiseks on soovitatav peale tavalise filtripuhastuse ja vahetuse teha seadmele suurem hooldus.

Hoolduse käigus kontrollitakse ning vajadusel vahetatakse filtrid, puhastatakse soojusvahetid, kontrollitakse ventilaatorite (mootorid, laagrid) olukorda, vaadatakse üle rihmad ja pingutatakse üle elektriühendused. Kontrollitakse kondensvee äravool ning vajadusel puhastatakse. Hooldus kindlustab seadmele pikema eluea ning aitab avastada tekkivaid rikkeid.

Hoolduse maksumus kodukasutuses olevale seadmele on sõltuvalt töö mahust 55-120 €. Väljasõidu tasu 55 €. Kaugemal maakonnas asuvate seadmete puhul lisandub kilomeetritasu. Hoolduse maksumusele lisandub filtrite hind. Suuremate seadmete puhul teeme hinnapakkumise peale süsteemiga tutvumist.