Konditsioneeri hooldus ja remont - Kodukliima

Konditsioneeri hooldus ja remont

Seadmete pikema eluea tagamiseks on soovitatav neid regulaarselt hooldada. Meie tehnikud teostavad soojuspumpade, jahutusseadmete ja ventilatsioonisüsteemide hooldust. Oleme registreeritud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute (FOKA) registris, mis annab meile õiguse hooldada üle 3 kg külmaainet sisaldavaid süsteeme.

Konditsioneeri hooldus

Konditsioneerid kasutavad õhu jahutamiseks soojusvahetit. Kuigi seadmete siseosad on kaitstud filtritega, satub aja jooksul tolmuosakesi soojusvaheti pinnale. Soojusvaheti ummistub ja seadme jõudlus langeb, kasvab elektrikulu ning väheneb jõudlus. Selle vältimiseks on soovitatav peale tavalise filtripuhastuse teha seadmele suurem hooldus.

Hoolduse käigus pestakse siseosa filtrid, pestakse puhastusainega (keemiline pesu) või puhastatakse suruõhuga sise- ja välisosa soojusvahetid, kontrollitakse külmaaine lekkeid, mõõdetakse rõhud ja pingutatakse üle elektriühendused, kontrollitakse kondensvee äravool ning vajadusel puhastatakse. Hooldus kindlustab seadmele pikema eluea ning aitab avastada tekkivaid rikkeid.

Hoolduse maksumus kodukasutuses olevale seadmele on sõltuvalt töö mahust 55-120 €. Väljasõidu tasu 55 €. Kaugemal maakonnas asuvate seadmete puhul lisandub kilomeetritasu. Konditsioneerid tuleks hooldada enne jahutushooaja algust.

Lühike videokokkuvõte konditsioneeri keemilisest pesust: https://www.youtube.com/watch?v=9IBtWzfav78

Konditsioneeri remont

Lisaks garantiiremondile teostame tasulist remonti enda ja ka teiste poolt paigaldatud seadmetele. Aastate jooksul on kogunenud palju kogemusi, mille abil lahendame ka kõige keerulisemad tehnilised probleemid. Remondi töötunni maksumus on 55 €, lisandub materjali/varuosa hind ja väljasõit (igakordsel väljasõidul) 55 €. Kaugemad väljasõidud tunnitasu alusel, kuid miinimum on 55 €. Külmaaine maksab 10 € 100 gr.

Konditsioneeri defekteerimine, remondikalkulatsioon

Soovi korral koostame kindlustusele akti konditsioneeriga juhtunud kindlustusjuhtumi tarbeks. Akti koostamine koos väljasõiduga maksab 150 €.

Kui Teie seadmed vajavad spetsialisti abi, siis võtke meiega ühendust või täitke kõrval asuv vorm Telli tehnik ja hooldustehnik lepib Teiega aja kokku.